Tarieven

VERGOEDING VIA ZORGVERZEKERAAR
Ik werk zonder contracten met zorgverzekeraars. Afhankelijk van je polis krijg je de
behandeling gedeeltelijk, grotendeels of geheel vergoed (minus eigen risico).
Vraag dus zelf na bij je zorgverzekeraar hoeveel er vergoed wordt, zodat je achteraf
niet voor verrassingen komt te staan!

Op www.contractvrijepsycholoog.nl is meer informatie te vinden
(ook een vergoedingenoverzicht van 2024)

ZORGMACHTIGING
Sommige zorgverzekeraars vereisen dat als je in zorg wilt bij een
ongecontracteerde zorgverlener, je een zogenaamde zorgmachtiging aanvraagt.
Op www.contractvrijepsycholoog.nl kan je bij vergoedingenoverzicht 2022 zien of dat
ook bij jou zorgverzekeraar het geval is. Daarnaast adviseer ik om sowieso de
voorwaarden m.b.t. de ggz van je zorgverzekeraar te lezen.

ZORGPRESTATIEMODEL & TARIEVEN
Vanaf januari 2022 is het zogenaamde Zorgprestatiemodel ingevoerd.

INTAKE
Vanaf januari 2024 betaal je het bedrag van €183,44 voor een intake van 60 minuten.

BEHANDELSESSIES
Ik plan standaard een sessie van 90 minuten. Zodat we in de tijd kunnen bepalen
hoeveel tijd we daadwerkelijk nodig hebben voor die sessie. Ik factureer vervolgens
de tijd we daadwerkelijk aan de sessie besteed hebben.

Voor een behandelsessie van 45 minuten betaal je €135,89, €161,46 als deze
60 minuten duurt, €198,72 als deze 75 minuten duurt en €242,76 bij 90 minuten.
Je krijgt na de sessie een factuur die zelf dient in te dienen bij je
zorgverzekeraar. Indien er sprake is geweest van emailcontact of intercollegiaal
overleg, dan komt het bijbehorende bedrag hiervoor ook op de factuur
te staan.

Meer informatie over het zorgprestatiemodel vind je op www.zorgprestatiemodel.nl

Je eigen risico betaal je elk kalenderjaar opnieuw.

VERWIJSBRIEF VAN DE HUISARTS
Om de behandeling vergoed te kunnen krijgen, dien je ten tijde van je aanmelding een
geldige verwijzing van je (huis)arts of medisch specialist  in bezit te hebben.

Hierop moet type, naam, adres, handtekening (plus praktijkstempel) en de AGB-code
van de verwijzer vermeld staan evenals jouw naam, adres, geslacht, geboortedatum
en polisnummer/zorgverzekeraar (uzovi-nummer). Ook dat er een vermoeden is naar
een DSM-benoemde stoornis en dat het een verwijzing betreft naar de generalistische
basis-ggz (gb-ggz).

Dan is het van belang dat op de verwijsbrief de verwijzing naar specifiek mijn praktijk
vermeld staat alsook de datum, en dat deze datum niet meer dan 6 maanden ligt
voordat je je bij mij aanmeldt. 

BETALING
Omdat ik geen contracten hebben met zorgverzekeraars, schiet je jouw eigen
behandeling voor. Ik factureer iedere maand  aan het einde van de maand en mail
de factuur naar je toe. Deze voldoe je dan aan mij, waarna je deze kunt declareren bij
de zorgverzekeraar.

EIGEN RISICO
De zorgverzekering 2023 kent een eigen risico van 385 euro.
Dit eigen risico geldt óók voor psychologische zorg, ongeacht of de behandelaar wel
of geen contracten heeft met zorgverzekeraars.